>> Kliknte pro zobrazen zrychlenho pehledu knih
esk republika
1:240 000
ATLAS S CYKLOTRASAMI
Poet stran: 170 stran
Formt: 150 x 220 mm
Vzhled: kroukov vazba
Vylo: 2010
Vydavatel: AKET
 

NOV VYDN

Aktualizovan vydn Atlasu esk republiky zobrazuje plnou silnin s a je doplnno znaenmi mezinrodnmi, dlkovmi a regionlnmi cyklotrasami I. a IV. tdy. Dle jsou v map vyznaena informan stediska, certifikovan zazen Cyklist vtni, kempy, hrady, zceniny a zmky, rozhledny a technick pamtky, prodn zajmavosti, pamtky UNESCO. Atlas obsahuje 78 mapovch list, dle rejstk vech sdel s jejich PS, aktuln seznam informanch stedisek s kontakty, aktuln seznam certifikovanch zazen Cyklist vtni s kontakty a pehledn seznam vech znaench cyklotras rozdlench podle kategori. Atlas je doplnn pehlednou mapkou Evropy se st cyklotras EuroVelo. Formt A5 m praktickou kroukovou vazbu.

 Cena: 159,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Martin Janoka
NEJKRSNJ VODOPDY
ESK REPUBLIKY
Poet stran: 284 stran
Formt: 130 x 200 mm
Vzhled: celobarevn, pevn vazba, kdov papr, leskl lamino
Vylo: 2008
Vydavatel: Academia
 
Sice se nejedn o cyklistickou knihu, ale v na nabdce neme chybt. Jejm autorem je Martin Janoka, se kterm spolupracovala nae Cykloturistika po adu let. Byl vynikajcm odbornkem na domc cyklotrasy, kterch piblil tenm destky. Jeho specializac byly nvtvy vtrnch mln a vodopd. Ty druh nyn soustedil do publikace, kter je prvn ucelenou knin publikac toho druhu v R. Protoe se d k vodopdm cestovat i na kole (jak to ostatn dlal i autor), mohou poslouit jako zajmav vletn cle.
 Cena: 435,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
s kapesnm prvodcem
MAL CYKLOVLETN
KNIHA
Poet stran: 276 stran
Formt: 210 x 200 mm
Vzhled: celobarevn, pevn vazba, kdov papr, leskl lamino
Vylo: 2008
Vydavatel: Marco Polo
 
Vpravn cykloprvodce popisujc 72 vlet ve 12 vybranch turisticky nejatraktivnjch oblastech esk republiky. Obsahuje obrovsk mnostv barevnch fotografi. Soust publikace je men broura, jaksi kapesn prvodce, obsahujc mapy jednotlivch vlet a dvajc prostor pro vae poznmky.
 Cena: 499,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Andrej Halada
NA KOLE K͎EM KREM PO ECHCH
Poet stran: 128 (vce ne 100 fotografi a 45 mapek)
Formt: 145 x 210 mm
Vzhled: broovan, oblka se zlokami, vnitek celobarevn
Vylo: 2003
Vydavatel: Fragment
 
Prvodce nabz 45 cyklisticky nejzajmavjch region a oblast ech (Praha a okol, Jizersk hory, Krkonoe, umava, Tebosko, esk rj, Vysoina, Kivokltsko, Poszav aj.).
Jednotliv tipy obsahuj nabdku prodnch, kulturnch a historickch cl, doporuuj vhodn trasy, nabzej informace o cyklistick nronosti a ternech. Uvedeny jsou internetov odkazy, u kadho vletu je mapka. Ta sice konkrtn trasu nedoporuuje, ponechv ji na svobodn vli kadho cyklisty, ale v mnohm me inspirovat. Nechyb ani praktick rady: jak kolo si koupit, jak je pro dan tern nejvhodnj, co s sebou na cesty, podle jak mapy jezdit, jak se starat o kolo, atd.
 Cena: 229,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Kolektiv autor,
mj. Ivan Kemeek
NA KOLE K͎EM KREM
PO MORAV A SLEZSKU
Poet stran: 128 stran
Formt: 145 x 210 mm
Vzhled: broovan, oblka se zlokami, vnitek celobarevn
Vylo: 2007
Vydavatel: Fragment
 
Objevte krsy Moravy a Slezska na kole! Nechte se inspirovat 33 tipy na vlety do nejzajmavjch region. Kad tip obsahuje vedle popisu tak fotografie, mapku a praktick informace o vlakovm spojen, nronosti ternu, doporuen trase i internetovch odkazech. Tipy jsou doplnny praktickmi radami pro kadho cyklistu.
 Cena: 229,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Plzesk kraj
CYKLOTURISTICK
MAPY
Poet stran: 11 map
Formt: 1:75 000
Vylo: 2007
Vydavatel: Kletr
 
Soubor 11 map, z nich je 9 cykloturistickch a 2 lyask (umava a esk les).
Vechny jsou v mtku 1 : 75 000 a pokrvaj cel zem kraje od Rokycanska po Tachovsko a od severnho Plzeska a po umavu. Mapov dlo je od nakladatelstv SHOCART, revizi tras a sazbu mapy provedlo nakladatelstv KLETR. Znaen cyklotrasy v map rozliuj rzn povrchy: asfaltov (pln fialov ra), nezpevnn povrch (fialov rkovan) a nron MTB povrch (fialov tekovan). Z mapy vytete i zpsob znaen v ternu (psov i silnin), trasy Greenways i nebezpen msta, na kter je nutn si dt pozor. Na zadn stran pak najdete jednotliv trasy v. vkovch profil a strunou informaci o zajmavch mstech na map. Cel soubor 11 map se prodv v elegantnm obalu.

Obsah knihy  
 Cena: 400,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
kompletn s cykloturistickch znaench cest
CYKLOTURISTICK ATLAS SLOVENSKA 1:100 000
Formt: 210 x 297 mm
Vzhled: spirlov vazba
Vylo: 2006
Vydavatel: VK Harmanec
 
Cykloturistick atlas Slovensk republiky v mtku 1 : 100 000 (1 cm = 1 km) se souadnicovou st WGS zobrazuje vedle zkladnho obsahu (vechna sdla a jejich sti, eleznice, silnice, hlavn cesty, vrstevnice, atd.) tak kompletn s cykloturistickch znaench cest a podrobn turistick obsah: hrady, zmky, zceniny, prodn rezervace a mnoho dalho. Soust atlasu je seznam tras s jejich charakteristikou a vkovmi profily vybranch tras, informace o nrodnch parcch a rejstk obc.
 Cena: 349,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
DONAURADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jedn z nejnavtvovanjch zahraninch cyklostezek.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin. Zaloena v umlohmotnm nepromokavm pouzde.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
INNRADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jedn z nejnavtvovanjch zahraninch cyklostezek.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin. Zaloena v umlohmotnm nepromokavm pouzde.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
MOZARTRADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jednznm zahranin cyklostezky.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin. Zaloena v umlohmotnm nepromokavm pouzde.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
SALZKAMMERGUT RADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jedn znm zahranin cyklostezky.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
TAUERNRADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jedn z nejnavtvovanjch zahraninch cyklostezek.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin. Zaloena v umlohmotnm nepromokavm pouzde.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
cykloturistick mapa
DRAURADWEG
Vylo: 2008
Vydavatel: freytag & berndt
 
Specializovan cykloturistick mapa jedn znm zahranin cyklostezky.
Mtko 1:125 000. Oboustrann titn. Vhodn peskldna do podoby, ve kter se d listovat i za jzdy. Obsahuje graf vkovho profilu. Popisy zajmavost jsou v nmin a v anglitin.
 Cena: 158,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Nejpodrobnj cykloturistick mapa Plzn a okol
1:25 000
PLZE A OKOL
Formt: mapov list
Vzhled: komplet v pouzde z PVC
Vylo: 2013
Vydavatel: RAMAP
 

Nejpodrobnj cykloturistick mapa Plzn a okol

Nov cyklomapa v mtku 1:25 000 zahrnuje zem od Vejprnic po Rokycany a od Temon po hlavy. Krom turistickho znaen pro p i cyklisty pin t aktuln s polnch a lesnch cest, vyznaench podle kvality jejich prjezdnosti, co bv pro cyklistu v ternu to nejdleitj. V map jsou vyznaeny tak naun stezky, a to vetn tch novch podl plzeskch ek.

Podrobnji o knize  
 Cena: 79,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Helena Mareov
a kudrnokolektiv
SARDINIE
Poet stran: 180 stran
Formt: 105 x 210 mm
Vzhled: spirlov vazba
Vylo: 2009
Vydavatel: Kudrna
 

Cykloturistick, pck, motoristick, plov i potpsk prvodce

Prvodce obsahuje 30 cykloturistickch tras (v dlce 1680 km), GPS souadnice, vkov profil, peven, nronost, pehled potpskch bz, 6 zkladnch cestovnch itiner, monosti ubytovn a stravovn, kulturn a prodn zajmavosti, zempisn daje, informace o doprav, historii, mapy, fotografie a slovnek. Soust knihy je minidisk s fotografiemi.

 Cena: 266,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
atlas pro automobilisty
i cyklisty
AUTOATLAS S CYKLOTRASAMI
Poet stran: 140 stran
Formt: 150 x 220 mm
Vzhled: spirlov vazba
Vylo: 2006
Vydavatel: AKET Praha
 
Atlas je vhodn pedevm pro dlkov cykloturisty. Ti ocen jeho zmenen A5 formt, kter se vejde do kad brany. Druhou clovou skupinou jsou kolai, kte vyrej o vkendech mimo msto s koly na stee svho auta. Soust autoatlasu jsou vyznaen cyklotrasy 1., 2. a 3. tdy. V map je vyznaena i s regionlnch informanch stedisek. Atlas obsahuje 78 mapovch list, dle rejstk vech sdel s jejich PS, aktuln seznam informanch stedisek s kontakty. Pjemn je kroukov vazba atlasu.
Podrobnji o knize  
 Cena: 154,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
aktualizovan vydn
CYKLOATLAS ESKO
Formt: 215 x 310 mm
Vzhled: kroukov vazba
Vylo: 2005
Vydavatel: SHOCart
 

Podrobn cykloturistick mapy cel republiky v mtku1 : 100 000 v jedn velk knize.
Nepostradateln pomcka cykloturist pro plnovn vlet a cest z dlny kartografickho vydavatelstv SHOCart. V mapov sti se nachznavc12 000 km znaench cyklotras. Celkem tedy 32 000 km cyklotras s jejich sly akilometr.
PLOHA: 99 tip na cykloturistick vlety

 Cena: 499,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
Daniel Balogh
a Filip Balogh
NEJKRSNJ TRASY PRO HORSK
A TREKINGOV KOLA
Poet stran: 112 stran
Formt: 150 x 210 mm
Vzhled: broovan, cel na kdovm pape
Vylo: 2004
Vydavatel: T.I.S.
 
Prvodce formtu A5 obsahuje 50 tip na vlety rozdlen do turistickch oblast v echch. Celkem popisuje 1824 km tras. Ke kadmu vletu je schematick mapka, podrobn popis, profil a turistick zajmavosti. Ve doprovozeno mnostvm kvalitnch fotografi.
 Cena: 229,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
nejpodrobnj atlas R
v mtku 1 : 50 000
TURISTICK ATLAS - ESKO
Vylo: 2004
Vydavatel: SHOCart
 
Prvn a nejpodrobnj atlas na republiky v mtku 1 : 50 000.
Kartografick vydavatelstv SHOCart zavrilo vydvn turistickch a cykloturistickch map tmto ojedinlm dlem - prvnm a nejpodrobnjm atlasem eska. Kompletn ada 72 turistickch map v jednom atlase! Navc se vemi znaenmi cyklotrasami!

 Cena: 1499,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna
nejpodrobnj ucelen atlas Slovensk republiky
TURISTICK ATLAS SLOVENSKA
1 : 50 000
Poet stran: 372 stran mapov sti
Formt: 295 x 360 mm
Vzhled: luxusn balen v poadai a v krabici
Vylo: listopad 2005
Vydavatel: VK Harmanec
 
Prvn a nejpodrobnj turistick atlas SR v mtku 1:50 000.
obsahuje kompletn soubor 58 turistickch map z celho zem SR
kompletn cykloturistick trasy, znaen i plnovan
turistick trasy s asovmi daji
lyask trat a sjezdov svahy
souadnicov systm WGS-84, podpora pstroj GPS
informace o turistice a cykloturistice na Slovensku
372 stran mapov sti (186 list)
60 stran textov sti a rejstku
formt jednotlivch list 24 x 33 cm uloench v poadai a v krabici
pekryt mapov kresby na kad stran listu
plastov pouzdro (mapnk) se rkou zadarmo
jednoduch manipulace s vmnou pokozenho nebo neaktulnho listu
jako bonus je piloena automapa Finska, Litvy, Lotyska a Estonska s registrem obc

 Cena: 999,00 K
Bohuel tato kniha je ji vyprodna