>
   


- Máte „v šuplíku“ rukopis něčeho, co by v budoucnu mělo být knihou?
- Nevíte si rady, co by zrodu takové publikace mělo předcházet?

Vydavatelství CYKLOKNIHY Vám nabízí pomoc.

Mnoho lidí projelo za poslední desetiletí nejrůznější kouty naší planety na kole a uskutečnilo spoustu dobrodružných cest. Svědčí o tom množství publikovaných článků i stoupající počet vydávaných knih s touto tematikou. Stále je tady ale prostor pro nezmapované oblasti, pro výjimečné cesty i pro neotřelá podání zážitků. Někteří cestovatelé si píší podrobné cestovní deníky, které mnohdy samy o sobě jsou hotovými literárními díly. Jiní své poznatky doma doplňují o nastudované podrobnosti a dávají tak vzniknout unikátním a originálním cykloprůvodcům, které by mnohým cestovatelům usnadnily chystané cesty. A jsou autoři, kteří se na všechno umí dívat s nadhledem a případné nepříjemnosti spojené s cestováním umějí podat s humorem jim vlastním.
Patříte-li do některé z těchto kategorií, zkuste se na nás obrátit, případně nám rovnou pošlete ukázku svého dílka. (viz Kontakty)

Co pro Vás můžeme udělat:

• posoudíme Váš rukopis a obrazovou dokumentaci
• navrhneme podobu knihy po grafické a typografické stránce
• zprostředkujeme odbornou jazykovou korekturu
• zařídíme kompletní výrobu knihy (od sazby až po cenově optimální tisk)
• pomůžeme s uvedením knihy na trh (od propagace knihy po její prodej)
• autora knihy čtenářům představíme formou rozhovoru v našem tištěném i internetovém médiu
• zajistíme knize přidělení mezinárodního identifikačního čísla ISBN, rozeslání povinných výtisků knihovnám v ČR (nutné ze zákona) a podobné náležitosti
Navíc můžeme uspořádat křest knihy, autogramiádu autora, prezentaci knihy i autora na výstavách a podobně.

Ideální spolupráce je s těmi autory, kteří pořádají besedy s případným promítáním svých diapozitivů či filmů z cest a pro tyto účely odeberou určitou část nákladu. Tu pak snadno při těchto příležitostech prodávají. Výrobní cena knihy vychází o mnoho příznivější, když se tiskne větší náklad, o který se podělíme, než když si někdo nechá zhotovit sám pár stovek knížek.

Máte-li co nabídnout a myslíte-li si, že by vaše dílko měli spatřit i ostatní čtenáři, ozvěte se nám. Zároveň si ale zodpovězte, zda netrpíte pocitem, že vaše prvotina musí nutně vyjít ve dvacetitisícovém nákladu, či zda nepožadujete honorář srovnatelný s odměnami známých a dobře prodávaných spisovatelů. Pokud tomu tak není, jistě se domluvíme.